Noodverlichting

Noodverlichting categorieën

  •  

Tips en informatie over noodverlichting

Noodverlichting zorgt ervoor dat mensen het gebouw veilig en snel kunnen verlaten. De verlichting geeft de snelste en veiligste route aan van de ruimte, waar iemand zich bevindt, naar buiten. 

 

Noodevacuatieverlichting

Deze verlichting omvat vier soorten verlichting:

- Vluchtrouteverlichting: deze noodverlichting is bedoeld om te zien waar je loopt. Hiermee moeten de vluchtwegen goed te zien zijn.

- Vluchtrouteaanduiding: met deze verlichting zie je waar je heen moet. Het wijst je de weg naar de nooduitgang.

- Anti-paniekverlichting: door deze verlichting kunnen mensen, in geval van calamiteiten, een plaats bereiken vanwaar ze verder de vluchtroute kunnen volgen.

- Verlichting voor werkplekken met verhoogd risico: Deze noodverlichting zorgt ervoor dat mensen die met (gevaarlijke) processen bezig zijn, hun werk op de juiste manier kunnen afsluiten, zodat mensen niet in gevaar komen. 

 

Waar plaats je noodverlichting?

De noodverlichting moet op de volgende plaatsen opgehangen worden:

- bij iedere uitgangsdeur voor ontruiming

- bij alle trappen waarbij iedere trede direct licht ontvangt

- bij elke niveauverandering

- bij iedere vluchtweg-aanduiding en nooduitgang

- bij elke richtingsverandering van de vluchtweg

- bij elke kruising van gangen

- bij de ontruimingsuitgang

- bij de eerste hulp-post (5 lux)

- bij iedere brandblusvoorziening of brandmeldpunt (5 lux)

  •  

Noodverlichting kopen

Noodevacuatieverlichting is gemaakt om mensen veilig uit een gebouw te leiden wanneer er iets gebeurd. De noodverlichting heeft het doel om de vluchtwegen, uitgangen en nooduitgangen in een gebouw aan te geven. Ook wanneer de stroom uitvalt zal de noodverlichting branden, zodat wanneer nodig het gebouw toch verlaten kan worden. Op deze manier wordt paniek voorkomen en de veiligheidsrisico’s worden verkleind. Naast de welbekende groene bordjes die de weg naar de nooduitgang wijzen, bestaan er ook rode bordjes die aanwijzen waar de brandblusser of brandslang hangt. 

 

Het verschil tussen nood en nood-continu noodverlichtingarmaturen

Noodarmatuur: een noodarmatuur brandt normaal gesproken niet. Deze gaan pas branden wanneer de netspanning uitvalt. De noodverlichtingsarmatuur wordt dan gevoed door de batterij. Deze noodarmaturen worden alleen gebruikt bij vluchtwegverlichting.  

Nood-continu: de nood-continu armatuur brandt altijd. Als de netspanning het gewoon doet zal de noodarmatuur hierdoor gevoed worden. Wanneer deze het niet doet, zal hij voeding krijgen van de batterij. Bij vluchtwegsignalering wordt deze nood-continu altijd gebruikt. Deze signalering zijn de lampen met pictogrammen.

 

Explosieveilige noodverlichting

Bij een hoog risico op brand en explosies worden de explosieveilige noodverlichting armaturen gebruikt. Daarvoor zijn verschillende eisen opgesteld. Het is belangrijk om vooraf te weten aan welke eisen deze noodverlichting moet voldoen. Explosieveilige noodverlichting kan gebruikt worden in de volgende omgevingen:

- Bij een spuiterij

- Daar waar olie gerelateerde producten worden verwerkt.

- Bij gasopslag

- Bij een houtzagerij

- In vuurwerkbunkers

 

LED noodverlichting

Wij adviseren om LED noodverlichting te gebruiken. Deze noodverlichtingsarmaturen gaan gemiddeld 50.000 branduren mee. Dit bespaart je energiekosten en je hoeft de lampen minder vaak te vervangen.